• sahypa-täzelikler

Näme üçin bizi saýlamaly?

kompaniýasy

Uly göwrümli önümçilik zawody

Zawod Guangdong welaýatynyň Zhongshan şäherinde ýerleşýär we önümçilik ösen sebitde ýerleşýär, Guanç Guangzhouou, Şençzhenen, Zhuhai şäherine bir sagat sürüň.10000 inedördül metr önümçilik meýdany we 100-den gowrak işgäri, şol sanda 50-den gowrak hünärmen inerener.Dürli sergi şkaflaryny, raflary, displeý tagtalaryny we ş.m. öndürip bilýän agaç ussahanasy, boýag ussahanasy, enjam ussahanasy we akril ussahanasy bar.

Gaty hil gözegçilik ulgamy

Bizde doly hil gözegçilik ulgamy bar, üpjün edijilere berk we satyn alyş ulgamlaryna gözegçilik edip bilýän ISO9001 dolandyryş işini amala aşyrýarys, şeýle hem önümiň takyk we gowy hilini üpjün etmek üçin her bir prosese gözegçilik edýän hünärmen hil gözegçileri bar.

Giňişleýin hyzmat mümkinçiligi

Hyzmatlarymyz dürli täjirçilik bölek ýerleriniň dizaýny, sergi şkaflaryny öndürmek, taslamany dolandyrmak, logistika we satuwdan soňky hyzmatlar ýaly umumy hyzmatlary öz içine alýar.Taslamanyň işiniň ähli taraplaryna hakyky wagtda gözegçilik.Müşderileriň wagty, hili we bahasy baradaky talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.Hünärmen taslama menejeri, dolandyryş çykdajylaryny azaltmak we aladalaryny aradan aýyrmak üçin müşderiler bilen nokat aragatnaşygyny geçirýär.

DSC08773

Productionöriteleşdirilen önümçilik kuwwaty

Bizde hünärmen we innowasiýa tehniki inersenerleri, taýýarlanan işçiler we takyk we täsirli enjamlar bar.Köp ýyllyk tejribämizden soň, aýda 10000-30000 dürli görnüşli stend we sergi şkaflaryny öndürip bileris

Toparymyzyň müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň oňat önümleri we çözgütleri üpjün etmek baradaky umumy maksadymyz bar Müşderiniň ykrar edilmegi, höweslendirişimiz we hemişe yzarlamagymyz we müşderiniň üstünliklerine buýsanmakdyr.