• sahypa-täzelikler

Elektron displeý stendi Hytaý displeý stend zawody

Elektron displeý stendi Hytaý displeý stend zawody

Elektron önümleri bölek satuw dükany Içerki dizaýn, 3C elektron vitrinasy, adatça jübi telefonlaryny, planşetleri, noutbuklary, kameralary we beýleki elektronik önümleri görkezmek üçin ulanylýan elektron önümleri görkezýän displeý görnüşidir.


 • Önümiň ady:Elektron görkeziş stendi
 • Reňk:Ak / çal / gara / adat
 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Esasy material:aýna, metal we agaç ýaly materiallar
 • Haryt prosesi:Metaldan kesmek, kebşirlemek, agaç böleklemek
 • Gurluşy:Downykyl
 • MOQ:100 sany
 • Mysal üçin wagt:3-7 gün
 • Önümçilik wagty:15-30 gün
 • Baha:Ululygyna we mukdaryna baglylykda maslahat bermäge hoş geldiňiz
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümçiligi özleşdirmek prosesi

  ÜSTÜNLIKLER

  Iň ýokary müşderileriň köpüsi bilen uzak möhletli işewür gatnaşyklarymyz bar

  we "ilkinji müşderi" pelsepämiz bilen dünýädäki markalar.

  Zawod HYZMATY HYZMATY

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hünär dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Düzeltmek prosesi çalt we ýokary hilli.

  AIFRATYN GÖRNÜŞLER GÖRNÜŞLERI

  Ekranlarymyz birmeňzeş ülňülere laýyklykda ýasalýar we spesifikasiýa we mukdar boýunça getirilýär.

   

  vadv (2)
  vadv (1)
  vadv (3)

  Gözleg we gözleg

  24 sagatda mugt dizaýn

  Önümçilik

  3 günlük subutnama, 7 günde nusga almak

  Logisitika

  Ippingük daşama çykdajylaryňyzy mümkin boldugyça tygşytlap, gaplamagy yzygiderli optimizirläň

  Satuwdan soň

  Wideo görkezmek we ýygnamak aňsat we aňsat

  Inerener satuwy

  Inerener satuw topary 30 minutda sitata

  Diňe bir displeýden has köp zat berýäris

  Deslapky maslahatdan taslamanyň ýerine ýetirilmegine çenli, elmydama siziň ýanyňyzda we iň gowy netije üçin siziň bilen işleýäris.

  Gaplamak

  elektron displeý zawody

  Tranzit wagtynda zeper ýetmeginden goramak üçin ekrany köpürjik, köpük we beýleki materiallar ýaly gowy gorag materiallary bilen gaplaýarys.

  1. Suw geçirmeýän plastmassa plyonka bilen örtüň
  2. Damla garşy EPS köpügi
  3. Iki gatly goňur karton kostýum
  4. Her burç burç ýassygy bilen goralýar
  5 .Haýsy ibermek üçin daşardan çüýlenen agaç zolaklar

  Modernty hakda

  24 ýyl dowam eden göreş, biz henizem gowulaşmaga çalyşýarys

  modernty hakda
  iş stansiýasy
  wyiousdanly
  ynamly

  Modernity Display Products Co. Ltd-de, ýokary hilli displeý stendlerimizi taýýarlamakda ýokary hilli materiallary ulanandygymyza buýsanýarys.Toparymyzdaky ökde hünärmenler, her önümiň jikme-jikliklere uly üns bilen ýasalmagyny üpjün etmek üçin köp işleýärler.Elmydama müşderini ajaýyp kanagatlandyrmaga çalyşýarys.Çalt we netijeli hyzmat bermäge borçlanýarys we müşderilerimiziň önümlerimizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis. Çalt we netijeli hyzmatlary bermäge borçlanýarys we müşderilerimiziň önümlerimizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis.

  AVADV (5)
  AVADV (4)
  AVADV (6)

  Fak

  1 display Ekranyň stendini beýleki elektrik önümlerinde sazlap bolarmy?
  Hawa. Ekran racky zarýad berijileri, elektrik diş çotgalaryny, elektron çilimleri, ses, surat enjamlary we beýleki mahabat we displeýleri özleşdirip biler.

  2 One Bir displeý stendi üçin iki materialdan köp saýlap bilerinmi?
  Hawa. Akril, agaç, metal we beýleki materiallary saýlap bilersiňiz.

  3 your Kompaniýaňyz ISO9001-den geçdi?
  Hawa.Ekran stend zawodymyz ISO şahadatnamasyndan geçdi.


 • Öňki:
 • Indiki: