• sahypa-täzelikler

Günlük äýnek stendi Köp wezipeli göz stendi

Günlük äýnek stendi Köp wezipeli göz stendi

Döwrebap dükan metal mugt hemişelik şkaf aýlanýan günlük aýna displeýi , omörite logotip moda mahabatlandyryş äýnekleri bölek stend üçin stend aýnalary görkezýär


 • Önümiň ady:Günlük äýnekleri
 • Reňk:Ak / çal / gara / adat
 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Esasy material:Metal we akril
 • Haryt prosesi:Poroşok bilen örtülen , KD gurluşy
 • Önümiň ady:Günlük äýnekleri
 • Reňk:Ak / çal / gara / adat
 • Ölçegi:özleşdirilen
 • Esasy material:Metal we akril
 • Haryt prosesi:Poroşok bilen örtülen , KD gurluşy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Günlük äýnekleri

  ÜSTÜNLIKLER

  Iň ýokary müşderileriň köpüsi bilen uzak möhletli işewür gatnaşyklarymyz bar

  we "ilkinji müşderi" pelsepämiz bilen dünýädäki markalar.

  Zawod HYZMATY HYZMATY

  Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hünär dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Düzeltmek prosesi çalt we ýokary hilli.

  AIFRATYN GÖRNÜŞLER GÖRNÜŞLERI

  Ekranlarymyz birmeňzeş ülňülere laýyklykda ýasalýar we spesifikasiýa we mukdar boýunça getirilýär.

   

  aýna-displeý-stend2
  vadv (2)
  vadv (1)
  vadv (3)

  Membrana suw geçirmeýän

  Suw geçirmeýän plastmassa film bilen örtüň.

  Damla garşy

  Damla garşy EPS köpügi.

  Karton guty

  Iki gat gatlak goňur karton kostýum.

  Burç panelini goramak

  Her burç burç ýassygy bilen goralýar.

  Daşarky agaç zolak

  Islendik iberiş üçin daşdan çüýlenen agaç zolaklar.

  Logistika

  Harytlaryň ygtybarly gelmegini üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen transport.

  Diňe ekrandan has köp zat berýäris

  Günlük äýnekleri görkezmek stendi (4)

  Inerener satuwy

  Inerener satuw topary 30 minutda sitata

  Gözleg we gözleg

  24 sagatda mugt dizaýn

  Önümçilik

  3 günlük subutnama, 5 günde nusga almak

  Logisitika

  Ippingük daşama çykdajylaryňyzy mümkin boldugyça tygşytlap, gaplamagy yzygiderli optimizirläň

  Satuwdan soň

  Wideo görkezmek we ýygnamak aňsat we aňsat

   

  Modernty hakda

  24 ýyl dowam eden göreş, biz henizem gowulaşmaga çalyşýarys

  modernty hakda
  iş stansiýasy
  wyiousdanly
  ynamly

  Modernity Display Products Co. Ltd-de, ýokary hilli displeý stendlerimizi taýýarlamakda ýokary hilli materiallary ulanandygymyza buýsanýarys.Toparymyzdaky ökde hünärmenler, her önümiň jikme-jikliklere uly üns bilen ýasalmagyny üpjün etmek üçin köp işleýärler.Elmydama müşderini ajaýyp kanagatlandyrmaga çalyşýarys.Çalt we netijeli hyzmat bermäge borçlanýarys we müşderilerimiziň önümlerimizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis. Çalt we netijeli hyzmatlary bermäge borçlanýarys we müşderilerimiziň önümlerimizden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary ederis.

  AVADV (5)
  AVADV (4)
  AVADV (6)

  Fak

  1 display Ekranyň stendini beýleki elektrik önümlerinde sazlap bolarmy?
  Hawa. Ekran racky zarýad berijileri, elektrik diş çotgalaryny, elektron çilimleri, ses, surat enjamlary we beýleki mahabat we displeýleri özleşdirip biler.

  2 One Bir displeý stendi üçin iki materialdan köp saýlap bilerinmi?
  Hawa. Akril, agaç, metal we beýleki materiallary saýlap bilersiňiz.

  3 your Kompaniýaňyz ISO9001-den geçdi?
  Hawa.Ekran stend zawodymyz ISO şahadatnamasyndan geçdi.


 • Öňki:
 • Indiki: